Organisatie advies

Marktverandering vraagt om beleids- en gedragsverandering. Niet alleen voor behoud van marktpositie, maar ook voor groei. Verandering begint vanuit de kern van jouw bedrijf; het management team, de directieleden. Heeft dit kernteam de gevraagde kernkwaliteiten en het innerlijk vermogen deze kwaliteiten te leveren? Ad kijkt met frisse blik, verbindt, informeert,  stemt af, meet, constateert, analyseert, rapporteert en adviseert, los van hiërarchische invloed.     

Training

Gedragsverandering vraagt om training. Leren van- en met elkaar. Uitgangspunt: het managementteam als organisme, het kloppend hart van je bedrijf. Training verbindt de ziel van het management-team aan de zakelijkheid van je bedrijf, passend bij de strategie. Het samenspel tussen online- en offline leren als hefboom in het optimaliseren van kwaliteit. De brug naar het realiseren van gezamenlijke bedrijfsdoelen. Ad brengt flow en vuur in de bedrijfscultuur door het aanwakkeren van talent. 

Met plezier van elkaar leren. Niet omdat het moet, maar omdat medewerkers dit zelf willen. Dat is het succes van het online leerplatform.

Coaching

Training vraagt om het uitdiepen van persoonlijke ontwikkeling, in veiligheid en vertrouwen. Coaching helpt de vooruitzichten van de management teamleden te vergroten door het verbeteren en verankeren van hun kernkwaliteiten. Een talenten- en motivatie test maakt onderdeel uit van het coach traject. Zonder wrijving geen glans. Ad opent, maakt bewust en leert het oude los te laten zodat er ruimte ontstaat voor het nieuwe, zonder kans op terugval.

Meten

Met plezier de vinger aan de pols. Data geeft input voor het plan van aanpak en dient als nulmeting om de progressie te meten.

Inspireren

Seminars voor iedereen die zich wil verbeteren in het contact, de verbinding en het afstemmen op elkaar en klanten. Klantgerichtheid bekeken door de bril van de klant. 

Trainen

Geen trainingskunstjes vanuit modellen, maar authentiek vanuit het hart, met de focus op  talentontwikkeling en innovatie.

Uitblinken

Meer of minder vertrouwen maakt het verschil tussen groei of daling van het marktaandeel. Vertrouwen hebben in elkaar, door trouw te zijn aan jezelf.