Hoe winkelverkopers meer winst teweegbrengen

Door het opvoeren van de druk op resultaat gaat er veel winst verloren! Een tegendraads effect. Daarover ging mijn laatste LinkedIn post, misschien heb je die gelezen. Veel ondernemers stelden mij de vraag ‘maar hoe dan wél meer winst te maken?’ Deze blog is het antwoord op die vraag.

Bij veel bedrijven gaat de focus en aandacht voornamelijk uit naar activiteiten en handelingen die de KPI’s verbeteren zonder te verdiepen in de bron: de actie áchter de activiteiten en handelingen die leiden tot het resultaat.

Meet en verbeter de kwaliteit van de actie áchter de activiteiten en handelingen die leiden tot het resultaat en je winst neemt próportioneel toe! Ik leg je uit hoe.

Concentreer je op het primaire proces contact met klanten. Ken de plussen en minnen van je verkopers wat betreft houding & gedrag in klantcontact en weet wat hun intenties zijn in het verbeteren daarvan. Maak samen met elke verkoper een persoonlijk ontwikkelplan en houd de vinger aan de pols door het dagelijks meten van persoonlijke groei. Enkele voorbeelden:

● Meet het aandeel klantgesprekken versus kijkers.
● Meet het aandeel blije klanten versus neutrale klanten.
● Meet het aandeel persoonlijke klantgesprekken versus zakelijke  
   klantgesprekken.

Open elke dag de dag met een kwartiertje teambespreking. Benoem met elkaar de persoonlijke verbeter-intentie van de dag en vraag elkaar daarbij te helpen. Voorkom vrijblijvendheid door de persoonlijke groei resultaten van de voorgaande dag te benoemen. Achterhaal wie wie heeft geholpen en of die hulp heeft bijgedragen aan het gewenste effect.

Misschien denk je nu, ‘ja maar, er spelen toch veel meer factoren mee in het realiseren van meer winst?’. Daar heb je helemaal gelijk in. Motivatie, discipline, betrokkenheid, cultuur, etc. Zo zijn er meer elementen die van invloed zijn op de winstontwikkeling.

Wij zien het dagelijks in de praktijk gebeuren. Persoonlijke ontwikkeling is de meest krachtige kern van groei en meer winst, ook als de overige factoren instabiel zijn en fluctueren. Hoe mooi is dat? Maak je niet druk over het resultaat. Dat is een gevolg van de inzet, de wijze waarop de activiteiten en handelingen worden uitgevoerd. Persoonlijke groei, daar worden verkopers blij van, het gaat immers om de kwaliteit van hun leven.

Blije verkopers maken klanten blij met omzetstijging factor 3.4 tot gevolg!

Ik wens je veel plezier met dit avontuur naar meer winst. Wij van Shop Academy helpen je graag alle kansen te benutten door de inzet van onze trainingsprogramma's: GoudenTeam, GoudenVerkoper en GoudenKlant.

Shop Academy, het #1 trainingsinstituut voor de retail.
Gaan we samen voor Goud?

Inspirerende groet,
Ad van Beek

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief!