De kern van groei zit in het MT

“Als je echt waardeloos in iets bent ontbreekt het je aan de vaardigheden die je nodig hebt om te weten dat je er absoluut waardeloos in bent. Mensen die geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn beseffen ook daadwerkelijk niet dat ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.” (Citaat uit een speech van John Cleese)

Als je ergens niet goed in bent en je bedrijf die kwaliteit wel als eis stelt, is dat een kans om jezelf te ontwikkelen, er beter in te worden. Als je niet intrinsiek gemotiveerd bent om daarin te willen leren en dat ook niet stimuleert bij de medewerkers waaraan je leiding geeft, komt het bedrijf niet tot verdere groei.

De kern van groei zit niet in de medewerkers maar in het management team. Maar vertel mij eens, ken jij een managementteam dat het lef heeft een klap te geven op het besluit zichzelf onder te loep te nemen om tot ontdekking te komen dat ze onvoldoende capabel zijn in het uitoefenen van hun functie?

Het is de angst om te verliezen waardoor dat besluit niet wordt genomen. Bang om de baan kwijt te raken, de status, het geld, de zekerheid. Miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in veranderingsprocessen rondom het managementteam waarmee de plank flink wordt mis geslagen. Met kreten als ‘let’s change the rules of the game’ trekken managers door het land en jagen duizenden medewerkers over de kling met alle gevolgen van dien. Totale kapitaal vernietiging.

De enige die werkelijk verandering in een bedrijf kan aanbrengen is de CEO, mits vrij van dat angstvirus, met rugdekking van de Raad van Bestuur. Bepaal de kernwaarden van je bedrijf, het BIOS (Basic Input-Output System) van je onderneming, en bewaak die als het heilige der heilige. Werk van binnen naar buiten, als een steen die je in het water gooit met de kringen eromheen.

Ze heten niet voor niets KERNwaarden.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief!