CEO's aan de macht

Er is iets bijzonders gaande in Nederland. Niet in Den Haag, maar in winkels, want daar gebeurt het. Winkels raken in toenemende mate maatschappelijk betrokken, bereiken steeds meer mensen en komen dichterbij hun klanten te staan. Voor veel mensen zijn winkels belangrijke plekken. Ze gaan er elke dag met miljoenen naar toe, om te ontmoeten, organisch en ongedwongen. De invloed die winkels hebben op onze maatschappij is groter dan algemeen gedacht!

Binnen de muren van een winkel is interactie, wordt er dagelijks gewerkt aan winkelsfeer en gedragsverandering. In winkels ontwikkelen we onze omgangsvormen, creëren we een norm voor wat we wél en wat we níet ‘normaal’ vinden, als pijler van wat Nederland vandaag is en hoe het morgen wordt herinnerd.

CEO’s hebben Goud in handen! Zij beheersen de winkelketens, bepalen de grote lijnen, geven richting aan dat wat er op de winkelvloer gebeurt en hebben daarmee invloed op wat wij ‘normaal’ vinden. Verhardt de winkelsfeer dan werkt dat door in de samenleving. Omarmen winkels de winkelbezoekers dan omarmen de winkelbezoekers de maatschappij.

Ik vind het prachtig om te zien dat sommige CEO’s deze geweldige krachten zien en leiding nemen in dit reeds ontwikkelende proces. Van omzet gedreven verkoopmedewerkers naar maatschappelijk betrokken ondernemers die werken aan winkels die onze kinderen zich gaan herinneren als dat ‘warme bad’ waar ze graag naar toe gingen. Winkels die inspireren en optimaal inspelen op persoonlijke beleving en dit maatschappelijk weten in te zetten. Hoe mooi is het als je vanuit je CEO functie zo’n waardevolle rol mag vervullen? Daar kan geen minister tegenop.

Wat dat met de omzetgroei doet? Die stijgt en treedt buiten de kaders van de grafiek! Door te investeren in mensen en geluk centraal te stellen ontstaat er een prettiger sociaal klimaat met blije verkopers die klanten blij maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat blije verkopers en blije klanten een omzetgroei veroorzaken van factor 3.4 (Bron: Q&A research with John H. Fleming and Jim Asplund). Daar werk ik graag aan mee! 

Newsletter